Typ - P-ROZ

KOMPLET ROZDZIELACZA ZE ZŁĄCZKAMI PEX 16
P-ROZ

Komplet rozdzielacza wieloportowego z mosiądzu do centralnego ogrzewania w budynkach. Wyposażony w nypel redukcyjny i łączniki instalacyjne do SYSTEMU PEX DIAMOND 16 mm oraz odpowietrzniki ręczne i uchwyty montażowe. Typoszereg od 2 do 12 portów.

KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1DOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - ≤ 10 BARTEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU ≤90°CSYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK BUDOWLANY ZGODNY Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE2 LATA GWARANCJI
Normy: PN-EN 1254-3:2004; PN-EN 1254-4:2004; PN-M-75002:2016
KOD PRODUKTU NR KDWU GWINTY PRZYŁĄCZA WYMIARY OTULIN KONSTRUKCJA A[mm] B[mm] S[mm] WYMIARY RUR (dn x en)
P-ROZ-1*PEX16-02 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-03 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-04 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-05 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-06 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-07 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-08 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-09 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-10 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-11 63-P G1, PEX 16
P-ROZ-1*PEX16-12 63-P G1, PEX 16
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
99
147
195
243
291
339
387
435
483
531
579
paleta karton pudełko worek kod EAN
1 1 5907547680380
1 1 5907547680397
1 1 5907547680403
1 1 5907547680410
1 1 5907547680427
1 1 5907547680434
1 1 5907547680441
1 1 5907547680458
1 1 5907547680465
1 1 5907547680472
1 1 5907547680489
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK