PERLATOR Z DŁUGI CHROM
PER.DŁ.CH

Perlatory napowietrzające do baterii standardowych. W wersji krótkiej i długiej – dwufunkcyjne (strumień ciągły i prysznicowy)

KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA ETEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU OD ≤65°C DO ≤70°CDOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - 1-3 BARSYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4KLASA PRZEPŁYWU SPOTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK BUDOWLANY ZGODNY Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE
Normy: PN-EN 246:2005
KOD PRODUKTU TYP NR KDWU KOLOR GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
PER.DŁ.CH PER 37
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
PALETA KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
200 20 5907547626685
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK