Powrót

POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. 15-15 E2, ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA
ART.6.C.W.U

Elektroniczne energooszczędne pompy cyrkulacyjne przeznaczone do wymuszania obiegu C.W.U. (ciepłej wody użytkowej)

KLASA TEMPERATUROWA ≤ 65°C DOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - ≤ 10 BAR DO 80% NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGII SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3 STOPIEŃ OCHRONY URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO PRZED PENETRACJĄ CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH IP42 POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII 2 LATA GWARANCJI
KOD PRODUKTU NR DZ PARAMETRY
ART.6-C.W.U. 59/C 230V / 50Hz / 40dB(A)
Wymiar A Wymiar B Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2 Wymiar S PRZYŁĄCZE MOC ELEMENTU GRZEJNEGO
paleta karton pudełko worek kod EAN
- 1 5907547668128
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK
  • Instrukcja montażu i obsługi

    POBIERZ PLIK