Typ - POMPY

POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. ELEKTRONICZNA ENERGOOSZCZĘDNA PREMIUM
ART.8-C.W.U.

Elektroniczna energooszczędna pompa cyrkulacyjna przeznaczona jest do wymuszania obiegu C.W.U. (ciepłej wody użytkowej). Zastosowanie elektronicznej pompy cyrkulacyjnej C.W.U. pozwala na oszczędność do 90% energii elektrycznej oraz zapewnia znaczną redukcję zużycia wody. Pompa ta posiada energooszczędny silnik zużywający do 3 Wat energii elektrycznej.
Przeznaczona jest do montażu w budynkach jednorodzinnych oraz posiada w komplecie zawór zwrotny do montażu po stronie dopływowej.

KLASA TEMPERATUROWA ≤ 95°CDOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - ≤ 10 BARDO 90% NIŻSZE ZUŻYCIE ENERGIIPOTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII2 LATA GWARANCJI
KOD PRODUKTU NR DZ PARAMETRY
ART.8-C.W.U. 220-240V, 50/60Hz; 2-8W, TF95, KLASA 155
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2 Wymiar S
118 65 72
paleta karton pudełko worek kod EAN
1 5907547681554
 • DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

  POBIERZ PLIK
 • ATEST HIGIENICZNY

  POBIERZ PLIK
 • CERTYFIKAT

  POBIERZ PLIK
 • INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

  POBIERZ PLIK