Typ - ST-15

REGULATOR TEMPERATURY: DOBOWY, PRZEWODOWY (3003)
ST-15

Sterowniki umożliwiają racjonalne i wygodne zarzadzanie domowym systemem centralnego ogrzewania. Inteligentne sterowanie poziomem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej nie tylko zapewnia bezproblemową pracę instalacji, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i upodobań, ale także pozwala znacznie zredukować koszty ogrzewania.

ZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNIIWYPRODUKOWANO W POLSCE3 LATA GWARANCJI
Normy: EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010
KOD PRODUKTU NR DZ PARAMETRY
ST-15 72-A LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2 Wymiar S
paleta karton pudełko worek kod EAN
90 1 5907547678745
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Instrukcja obsługi

    POBIERZ PLIK