Powrót

KOMPLET ROZDZIELACZA DO OGRZEWANIA CENTRALNEGO Z MOSIĄDZU
ROZ-006

Komplet rozdzielacza wielopunktowy z mosiądzu do ogrzewania podłogowego lub centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociągowej w budynkach. Wyposażony w łączniki instalacyjne.

KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1 TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU ≤120°C DOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - ≤ 10 BAR SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4 POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZNAK BUDOWLANY ZGODNY Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE 2 LATA GWARANCJI
KOD PRODUKTU NR KDWU GWINTY PRZYŁĄCZA WYMIARY OTULIN KONSTRUKCJA A[mm] B[mm] S[mm] WYMIARY RUR (dn x en) Grubość tulei [mm] Średnica wewnętrzna przepływu wody WŁAŚCIWOŚCI POWŁOWKI CYNKOWEJ CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA TYP
ROZ-006.1*1/2.-2.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-3.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-4.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-5.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-6.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-7.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-8.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-9.ROZ 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-10.RO 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-11.RO 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-12.RO 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-13.RO 23,23/A G 1/2, G 1
ROZ-006.1*1/2.-14.RO 23,23/A G 1/2, G 1
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
99
147
195
243
291
339
387
435
483
531
579
627
675
paleta karton pudełko worek kod EAN
4 1 5907547618536
4 1 5907547618543
4 1 5907547618550
4 1 5907547618567
4 1 5907547618574
4 1 5907547618581
4 1 5907547618598
3 1 5907547618604
1 1 5907547618505
3 1 5907547618512
3 1 5907547618529
1 1 5907547687129
1 1 5907547687136
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK
  • Karta Katalogowa

    POBIERZ PLIK