Typ - MIEDŹ

RURA MIEDZIANA EN 1057- R220 IZOL.W KRĘGU
CU-IZOL.

Rury miedziane w otulinie gatunek Cu-DHP (99,9% Cu) okrągłe bez szwu przeznaczone do instalacji sanitarnych zimnej i ciepłej wody, instalacji grzewczych, rozprowadzania gazu i paliw płynnych do użytku domowego, odprowadzanie ścieków z instalacji, instalacje pożarnicze oraz instalacje ciśnieniowe i podciśnieniowe. Występują w stanie utwardzenia R220 (miękkie) z otuliną izolacyjną lub PCV.

SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 3SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII2 LATA GWARANCJI
Normy: PN-EN 1057+A1:2010
SPRAWDŹ BIULETYN TECHNICZNY
KOD PRODUKTU GRUBOŚĆ ŚCIANKI[mm] DŁUGOŚĆ [m]
CU-IZOL.12*1.KR. 1 50
CU-IZOL.15*1.KR 1 25/50
CU-IZOL.18*1.KR 1 25
CU-IZOL.22*1.KR 1 25
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
paleta karton pudełko worek kod EAN
5907547651151
5907547651168
5907547651175
5907547651182
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK