Powrót

STEROWNIK ZAWORU REGULACYJNEGO 3 ORAZ 4 DROGOWEGO (AURATON HYDRA)
ST-20

Sterownik ST-20 przeznaczony jest do sterowania zaworem trójdrożnym i czterodrożnym. Zamyka i otwiera zawór w przedziale histerezy 10°C
Może obsługiwać zarówno siłowniki z wyłącznikami krańcowymi jak i bez nich.

ZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII WYPRODUKOWANO W POLSCE 3 LATA GWARANCJI
KOD PRODUKTU NR DZ PARAMETRY
ST-20 72/G LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, RoHS 2011/65/UE
Wymiar A Wymiar B Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2 Wymiar S PRZYŁĄCZE MOC ELEMENTU GRZEJNEGO
paleta karton pudełko worek kod EAN
25 1 5907547685675
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Instrukcja obsługi

    POBIERZ PLIK