Typ - PRZ

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY ELASTYCZNY EN 13618-PN10-90°C-DN15(1/2)-TYP 3 i 8. KR
PRZ.KR-M10X15

Węże przyłączeniowe elastyczne z wzmocnieniem ze stali nierdzewnej z przeznaczeniem do baterii i urządzeń domowych: dolnopłuki, AGD, itp..

KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU ≤70°C DO ≤90°CKLASA CIŚNIENIOWA ≤ 10 BARSYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK BUDOWLANY ZGODNY Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE
Normy: PN-EN 13618:2017-01
KOD PRODUKTU TYP NR KDWU KOLOR GWINTY PRZYŁĄCZENIOWE KLASA PRZEPŁYWU GRUPA AKUSTYCZNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA
PRZ.KR-M10X15.300.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
PRZ.KR-M10X15.350.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
PRZ.KR-M10X15.400.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
PRZ.KR-M10X15.500.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
PRZ.KR-M10X15.600.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
PRZ.KR-M10X15.800.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
PRZ.KR-M10X15.1000.SS. 52 G 1/2, M10x1-6g Φ 8 mm
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
PALETA KARTON PUDEŁKO WOREK KOD EAN
300 10 5907547667367
300 10 5907547667374
250 10 5907547667381
200 10 5907547667398
150 10 5907547667404
100 10 5907547667411
80 10 5907547667428
  • Deklaracja

    POBIERZ PLIK
  • Atest Higieniczny

    POBIERZ PLIK