Zmiana mosiądzu w produktach DIAMOND

Wprowadzenie do Inicjatywy 4MS

Inicjatywa 4MS, stworzona przez cztery państwa członkowskie UE: Francję, Niemcy, Holandię oraz Wielką Brytanię, powstała w odpowiedzi na potrzebę harmonizacji standardów dotyczących materiałów używanych w kontaktach z wodą pitną. W odpowiedzi na wycofanie przez Komisję Europejską wsparcia dla Europejskiego Schematu Akceptacji (EAS), kraje te postanowiły samodzielnie pracować nad wspólnymi standardami oceny higienicznej, które będą wspierać bezpieczeństwo wody pitnej od źródła do kranu​.

Dlaczego Mosiądz?

Mosiądz, tradycyjnie stosowany w instalacjach wodnych ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne i trwałość, jest jednym z głównych materiałów podlegających rewaluacji w ramach inicjatywy 4MS. Zmiany te są motywowane potrzebą dostosowania do nowych rozporządzeń Unii Europejskiej mających na celu zwiększenie higieniczności materiałów mających kontakt z wodą pitną, a także usunięcie barier handlowych wynikających z różnic w krajowych systemach certyfikacji​ (European Drinking Water)​.

Co Oznacza Wspólny Podejście 4MS?

W ramach „Wspólnego Podejścia” cztery państwa członkowskie zobowiązały się do harmonizacji metod testowania i wymagań dotyczących produktów mających kontakt z wodą pitną. Wszelkie materiały, takie jak mosiądz, podlegają rygorystycznym testom, aby upewnić się, że są bezpieczne dla zdrowia użytkowników. Dokładne wytyczne dotyczące tych testów są opracowywane wspólnie, co ma na celu jednolity poziom ochrony jakości wody pitnej w tych krajach​.

Lista Pozytywna – Nowy Standard dla Mosiądzu

Jednym z najważniejszych elementów wspólnego podejścia jest wprowadzenie tzw. „listy pozytywnej”, zawierającej składniki i materiały zatwierdzone do kontaktu z wodą pitną. Mosiądz jako jeden z kluczowych materiałów, również zostanie poddany tej ocenie. Lista ta jest regularnie aktualizowana i publikowana, co pozwala producentom na dostosowanie się do najnowszych wymagań​.

Korzyści Dla Konsumentów i Producentów

Dla konsumentów, wprowadzenie jednolitych standardów oznacza większe bezpieczeństwo i spokój ducha, wiedząc, że używane produkty są zgodne z najwyższymi standardami higienicznymi. Dla producentów, jest to szansa na dostosowanie produktów do międzynarodowych standardów, co może przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku europejskim.

Podsumowanie

Zmiana używanych materiałów, takich jak mosiądz, w produktach mających kontakt z wodą pitną jest koniecznością wynikającą z dążenia do zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Inicjatywa 4MS, poprzez współpracę i harmonizację testów oraz wymagań, umożliwia realizację tych celów, zapewniając jednocześnie ochronę zdrowia publicznego i wspieranie innowacyjności w sektorze wodociągowym.