Typ - KR-GW

KRÓCIEC GW. ZŁĄCZKA WKRĘTNA DŁUGA-EN10241-DN32, OCYNK
KR-GW.32.

Króćce stalowe, typ: KR-GW to złączki instalacyjne przeznaczone do łaczenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy . Krócće ze stali węglowej, ocynkowane, wyposażone w gwint typu R.

KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU ≤120°CDOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - ≤ 10 BARSYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK BUDOWLANY ZGODNY Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE
Normy: L:60-300 PN-EN 10241:2005 / L:350-1000 PN-H-74200:1998
KOD PRODUKTU NR KDWU MATERIAŁ
KR-GW.32X0080.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
KR-GW.32X0100.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
KR-GW.32X0120.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
KR-GW.32X0150.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
KR-GW.32X0200.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
KR-GW.32X0250.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
KR-GW.32X0300.OC 70/Ł Materiały: Stal węglowa, cynk
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
R 1 1/4 80 mm
R 1 1/4 100 mm
R 1 1/4 120 mm
R 1 1/4 150 mm
R 1 1/4 200 mm
R 1 1/4 250 mm
R 1 1/4 300 mm
paleta karton pudełko worek kod EAN
20 5907547679957
20 5907547679964
60 5907547681950
20 5907547679971
20 5907547679988
20 5907547680670
10 5907547680687
Aktualnie brak załączników