ARMATURA POMIAROWA

Urządzenia mogą być wykorzystane w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania oraz w instalacjach przemysłowych. Wysokie parametry techniczne zapewniają dokładny i niezawodny pomiar. Posiadają certyfikaty metrologiczne oraz Atesty Higieniczne dzięki którym mogą być stosowane w instalacjach wody pitnej
Charakteryzują się wysoka trwałością, a dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów konstrukcyjnych są trwałe i odporne na korozję i ścieranie.
Wodomierze DIAMOND są przyrządami pomiarowymi przeznaczonymi do pomiaru objętości zimnej i ciepłej wody użytkowej dostarczanej do mieszkań. Mogą być instalowane w poziomie lub w pionie (H lub V). Licznik pomiarowy zabezpieczony jest plombą przed ingerencją osób niepowołanych.
Ciśnieniomierze oparte są na sprężynie rurkowej Bourdona, a ich obudowy wykonane są z wysokiej jakości tworzyw sztucznych. W układach zamkniętych pokazują nam jakie ciśnienie występuje w instalacji.
Termometry DIAMOND przeznaczone są do pomiarów i kontroli temperatury cieczy, par i gazów w urządzeniach grzewczych, wymienni-kach ciepła, kotłach i rurociągach.
Termomanometry to urządzenia, które umożliwiają odczyt temperatury i ciśnienia na jednym urządzeniu, a tym samym dają możliwość zmniejszenia obszaru kontrolnego instalacji.