ARMATURA ODPŁYWOWA

Rozdział ten poświęcony jest armaturze odpływowej. Znajdują się w nim:
– syfony z tworzyw sztucznych i mosiądzów z przeznaczeniem do zlewów, umywalek i natrysków oraz wanien
– spusty oraz odpływy liniowe i punktowe
– przyłącza do WC
– złącza redukcyjne i wieloredukcyjne do syfonów i WC