Powrót

WODOMIERZ ANTYMAGNETYCZNY DIAMOND WODA ZIMNA
ART.77

Wodomierze DIAMOND są przyrządami pomiarowymi przeznaczonymi do pomiaru objętości ciepłej wody użytkowej dostarczanej do mieszkań. Mogą być instalowane w poziomie lub w pionie (H lub V). Licznik pomiarowy zabezpieczony jest plombą przed ingerencją osób niepowołanych.

TEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU T30 PARAMETRY PRACY WODOMIERZY: Q2/Q1 1,6 PARAMETRY PRACY WODOMIERZY: Q4/Q3 1,25 ZNAK CE ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM 305/2011 POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE UNII POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI KLASA CIŚNIENIOWA MAP 16
KOD PRODUKTU NR KDWU WYMIAR NOMINALNY GWINTY PRZYŁĄCZA KLASA DOKŁADNOŚCI ZAKRES CIŚNIENIA KLASA CIŚNIENIOWA ZAKRES TEMPERATURY
ART.77-1/2-1.6.ANTYM. 54/D DN15 2
ART.77-1/2-2.5.ANTYM. 54/D DN15 2
ART.77-3/4-2.5.ANTYM. 54/D DN20 2
ART.77-3/4-4.ANTYM. 54/D DN20 2
Wymiar A Wymiar B Wymiar A1 Wymiar A2 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
G 3/4 B 78 mm 110 mm
G 3/4 B 78 mm 110 mm
G 1 B 78 mm 130 mm
G 1 B 78 mm 130 mm
paleta karton pudełko worek kod EAN
30 1 5907547686061
30 1 5907547686078
30 1 5907547686085
30 1 5907547686092
 • Deklaracja

  POBIERZ PLIK
 • Atest higieniczny

  POBIERZ PLIK
 • Instrukcja

  POBIERZ PLIK
 • Karta Katalogowa

  POBIERZ PLIK