WYSIĘGNIK DESZCZOWNICY POZIOMY OKRĄGŁY 345 mm
WYS-OKRĄGŁY-345

Wysięgniki do mocowania deszczownic DIAMOND wykonane z mosiądzu z powłoką chromową. Wysiegniki z gwintem przyłączeniowym G 1/2 B

KLASYFIKACJA WYROBU W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ - KLASA A1DOPUSZCZALNE CIŚNIENIA ROBOCZE PRODUKTU - ≤ 5 BARTEMPERATURA ROBOCZA PRODUKTU ≤90°CSYSTEM OCENY ZGODNOŚCI WYROBU BUDOWLANEGO 4POTWIERDZENIE IŻ WYRÓB POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH, POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU WYROBU Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZIZNAK BUDOWLANY ZGODNY Z USTAWĄ O WYROBACH BUDOWLANYCH POTWIERDZAJĄCY DOPUSZCZENIE WYROBU DO OBRTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE W POLSCE
Normy: PN-EN 1254-4:2004
KOD PRODUKTU NR KDWU GWINTY PRZYŁĄCZE Z GWINTEM
WYS-OKRĄGŁY-345 22/A G 1/2 B
Wymiar A Wymiar A1 Wymiar A/A1 Wymiar A1/A Wymiar A1/A2 Wymiar A2/A1 Wymiar A/A1/A2 Wymiar A1/A2/A3 Wymiar H Wymiar L Wymiar L/H Wymiar Rp Wymiar D Wymiar D/A Wymiar H1/H2
paleta karton pudełko worek kod EAN
20 1 5907547676758
Aktualnie brak załączników